Inspecties

Veiligheid boven alles! De verplichting van een werkgever om de medewerkers en het gebouw te beschermen tegen elektrische gevaren is wettelijk vastgelegd. Gelukkig maar, want de gevolgen van defecten aan elektrische installaties kunnen desastreuze gevolgen hebben voor een organisatie.

In de NEN3140-norm staat keurig omschreven dat installaties en apparatuur op frequente basis gecontroleerd dienen te worden. Ook verzekeraars eisen steeds vaker een onafhankelijke inspectie.

De Bie Elektrotechniek regelt de inspectie van de elektrische installatie en rapporteert, alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De inspecties die worden uitgevoerd, bestaan uit visuele controles, metingen en beproevingen. Natuurlijk worden de geconstateerde gebreken door ons hersteld. Geen zorgen meer over de veiligheid en aantoonbaarheid ervan.

Kies voor veiligheid en voldoe aan de wettelijke eisen! Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.